Tiệm cần thợ nails nữ có bằng, biết làm tất cả mọi thứ. Tiệm ở Virginia Beach, khu mỹ trắng, rất đông khách, tip rất cao. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng.
Xin liên lạc Calvin để biết thêm chi tiết.

400
Let's SHARE This Listing to Support NailSpa365. Thanks for Your Comments. LinkedNAIL - Let's CONNECT Nail Salons and Share Your NAIL ART DESIGN.
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!