Tiệm nằm trên đường Spencer, Pasadena, trong khu building Kroger. Tiệm có 6 bàn, 6 ghế, 1 phòng wax. Vì không có người trông coi nên cần sang. Ai quan tâm xin vui lòng gọi số 7138858548 gặp cô Kim. Thank you.

138
Let's SHARE This Listing to Support NailSpa365. Thanks for Your Comments. LinkedNAIL - Let's CONNECT Nail Salons and Share Your NAIL ART DESIGN.
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

Additional Details

      error: Content is protected !!