What
  • NAIL SALON DIRECTORY
  • NAIL SALON FOR SALE
  • NAILS SUPPLY SERVICE
  • NAILS TECH CONNECT
  • NAILS TECH JOBS
  • TECH NAIL PRO - ARTIST EVENT
Where

Tiệm Venice Nails & Spa ở Sugar Land gần target. Khu trắng đông khách, tip cao. Cần thợ Nam or Nữ làm full time or part time biết làm bột, shellac and dip, pedicure. Bao lương $700 – $1000 tuỳ theo khả năng 
Xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết. Jay 281-837-6486. 
Tiệm 713-234-7956. 
Thank you. 

76
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!