What
  • ADS NAILS SUPPLY SERVICE
  • CẦN THỢ NAILS GẤP
  • MUA BÁN TIỆM NAIL
  • NAIL SALON FOR SALE
  • NAIL TECH CONNECT
  • NAIL TECH PRO - ARTIST EVENT
  • NAILS SPA SALON
  • NAILS TECH JOB HIRING
Where

Tiệm Venice Nails & Spa ở Sugar Land gần target. Khu trắng đông khách, tip cao. Cần thợ Nam or Nữ làm full time or part time biết làm bột, shellac and dip, pedicure. Bao lương $700 – $1000 tuỳ theo khả năng 
Xin vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết. Jay 281-837-6486. 
Tiệm 713-234-7956. 
Thank you. 

191
Let's SHARE This Listing to Support NailSpa365. Thanks for Your Comments. LinkedNAIL - Let's CONNECT Nail Salons and Share Your NAIL ART DESIGN.
error: Content is protected !!