What
  • ADS NAILS SUPPLY SERVICE
  • CẦN THỢ NAILS GẤP
  • MUA BÁN TIỆM NAIL
  • NAIL SALON FOR SALE
  • NAIL TECH CONNECT
  • NAIL TECH PRO - ARTIST EVENT
  • NAILS SPA SALON
  • NAILS TECH JOB HIRING
Where

Tiệm khu Mỹ trắng ở Conroe  đang cần thợ nữ kinh nghiệm về bột solar (P/W), Dipping, CTN shellac , nếu biết làm facial càng tốt  bao lương từ $4000- $4500/tháng tuỳ theo khả năng , thợ CTN shellac bao lương từ $2800-$3600 / tháng tuỳ theo khả năng , ai có nhu cầu cần việc xin vui lòng liên hệ Emily (832)955-5207 hoặc Kevin (903)275-8460

205
Let's SHARE This Listing to Support NailSpa365. Thanks for Your Comments. LinkedNAIL - Let's CONNECT Nail Salons and Share Your NAIL ART DESIGN.
error: Content is protected !!