Đăng Tin

Tiệm trong khu Cypress 77429 gần outlet mall , khu trắng giá cao tip nhiều , cần tìm thợ nữ làm bột có kinh nghiệm làm bột + dipping và thơ tay chân nước làm việc lâu dài chổ làm vui vẻ thoải mái không tranh giành Bao lương quanh năm $800 trên chia không trừ tiền supply 

Gọi Kelly 203.568.4260

 

399
Let's SHARE This Listing to Support NailSpa365. Thanks for Your Comments. LinkedNAIL - Let's CONNECT Nail Salons and Share Your NAIL ART DESIGN.
  • Price Range $800
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!