What
  • ADS NAILS SUPPLY SERVICE
  • CẦN THỢ NAILS GẤP
  • MUA BÁN TIỆM NAIL
  • NAIL SALON FOR SALE
  • NAIL TECH CONNECT
  • NAIL TECH PRO - ARTIST EVENT
  • NAILS SPA SALON
  • NAILS TECH JOB HIRING
Where

Đăng Tin

Tiệm trong khu Cypress 77429 gần outlet mall , khu trắng giá cao tip nhiều , cần tìm thợ nữ làm bột có kinh nghiệm làm bột + dipping và thơ tay chân nước làm việc lâu dài chổ làm vui vẻ thoải mái không tranh giành Bao lương quanh năm $800 trên chia không trừ tiền supply 

Gọi Kelly 203.568.4260

 

273
Let's SHARE This Listing to Support NailSpa365. Thanks for Your Comments. LinkedNAIL - Let's CONNECT Nail Salons and Share Your NAIL ART DESIGN.

Features

error: Content is protected !!