Chủ muốn đổi nghề, cần bán tiệm gấp, tiệm cần bán gấp!!!

Hãy Đăng Tin Miễn Phí với NailSpa365.com

+ ĐĂNG TIN FREE – GET LISTED – START NOW

NailSpa365.com – Đăng Tin Cần Bán Tiệm Gấp, Tiệm Cần Bán Gấp
FREE – Miễn Phí và Hình Ảnh Bằng Phone hay Máy Tính Mọi Lúc Mọi Nơi Dễ Dàng, Nhanh Chóng

+ XEM TIN – RECENT LISTING

+ Cách Đăng Tin Tiếng Việt 

Chu muon doi nghe, can ban tiem gap, tiem can ban gap!!!

Contact Us – Liên hệ hay cần giúp đỡ Đăng Tin, xin hãy để tin nhắn ở phần facebook comment.

1979
Let's SHARE This Listing to Support NailSpa365. Thanks for Your Comments. LinkedNAIL - Let's CONNECT Nail Salons and Share Your NAIL ART DESIGN.
  • Price Range $125000

Claim This Listing

Additional Details

  • Bàn Nail/ Nail Station:5
  • Ghế Nail Spa/ Nail Spa Chair:10
  • Tiệm Nail – Rent ($/Month):2000
  • Tiệm Nail – SQFT:2000
    error: Content is protected !!