👉 Tiệm nằm gần sát chợ publix ở thành phố du lịch biển Lantana, Florida
👉 Tiệm rộng 3000 sqft. Có 16 bàn, 16 ghế. 1 phòng massage, 1 phòng facial, 2 phòng wax/eyelash. Máy giặt máy sấy đầy đủ.
👉 Tiệm khu 90% Mỹ trắng. Khách sang chịu chi.
👉 Income hiện tại ~ 74 k / 1 tháng, 3 tháng gần nhất income 70k 73k 84k. Rent $7000 + cam
👉 Income sẽ tăng mạnh sau dịch khi khách du lịch trở lại.

 

129
Let's SHARE This Listing to Support NailSpa365. Thanks for Your Comments. LinkedNAIL - Let's CONNECT Nail Salons and Share Your NAIL ART DESIGN.
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

Additional Details

  • Tiệm Nail – SQFT:3000
  • Tiệm Nail – Rent ($/Month):7500
  • Ghế Nail Spa/ Nail Spa Chair:16
  • Bàn Nail/ Nail Station:16
    error: Content is protected !!